Opleiding Inkoop en Aanbesteden

Diverse datums, zie hieronder bij Planning.

Docent

Jan Ottens verzorgt deze training. 

2 dagdelen - 1 dagen

De training duurt in totaal 2 dagdelen oftewel 1 hele dag. De tijden zijn zo veel als mogelijk buiten de files gepland en er wordt gezorgd voor een lunch en diner.

€600

De kosten voor de training bedragen €600. Voor leden is er een korting. De opleiding maakt standaard deel uit van de OVL 10 daagse.

Programma Inkoop en Aanbesteden

Het programma van Inkoop en Aanbesteden bestaat uit 2 modules (de modules maken standaard onderdeel uit van de OVL 10 daagse). Hieronder vindt u een overzicht van alle onderwerpen met aanvullende informatie.

Als beheerder OVL krijg je af en toe te maken met een grote aanbesteding van beheer en onderhoud van OVL. Afhankelijk van de grootte van je gemeente kan het zijn dat je ook nieuwbouw en grootschalige vervangingen moet aanbesteden. Dat kan een op een, onderhands of Europees plaats vinden. Meestal krijg je er ondersteuning van een afdeling inkoop bij, zeker bij de grotere aanbestedingen. Dit betekent dat de keuze hoe en wanneer je moet aanbesteden vaak al is vastgelegd in gemeentelijke richtlijnen. Voor de beheerder is het in ieder geval geen dagelijks werk. Deze cursus is dan ook niet bedoeld om van jou een inkoper OVL te maken. Wat ik je mee wil geven is een overzicht van wat een aanbesteding nu eigenlijk inhoudt en wat je er voor nodig hebt. Het meest gebruikt voor onderhoud is een RAW-raamovereenkomst. Daar hoort een aanbestedingsleidraad bij, meestal in het format van de gemeente zelf. De inkoper of een adviseur stelt die meestal op. In het bestek komen de inhoudelijke zaken te staan.

Wat ik in dit dagdeel laat zien, is welke soorten aanbestedingen en bestekken er zijn, hoe je samen met de inkoper, interne richtlijnen of aanbestedingswet tot een keuze komt en wat je er dan voor nodig hebt. Je weet dan wat een Europese aanbesteding is, de UAV, de UAVgc, de gids proportionaliteit, een MVO, een leidraad, een PVE, een prestatie of RAW bestek, een aanbestedingsteam en mogelijk een bouwteam of groslijsten, etc. Ook heb je dan een idee van de planning die voor de diverse mogelijkheden nodig is. Verwacht van mij geen juridisch verhaal maar alleen een eenvoudig en praktisch overzicht van wat er mogelijk is en wat het betekent. De tijd is echter te kort om overal diep op in te gaan, daar is module 2 voor bedacht.

Docent: Jan Ottens
Duur: 1 dagdeel

In de verdiepingsslag komt het aanbestedingsverhaal uitgebreid terug maar is het ook tijd om inhoudelijk met een bestek aan de gang te gaan. Je moet dan vooraf ook een keuze maken die we samen gaan onderzoeken. Het RAW bestek kent een vaste indeling en is in combi met de UAV bijna volledig juridisch afgedekt. Het RAW bestek schrijft alles exact voor. Bij een UAVgc overeenkomst moet je wat meer gaan regelen omdat je de inschrijver ook laat ontwerpen of inregelen. Je zult zien dat de keuze tussen beide contractvormen bepaald wordt door de vraag wat je zelf aan de markt wilt of kunt overlaten. Welke kennis bezit jezelf? Ben je regie voerend? Wie is er nog meer betrokken bij de keuze? Je zult dus kritisch naar je eigen organisatie moeten kijken. Graag vertel ik je over mijn ervaringen met de verschillende vormen en organisaties.

Als je een RAW bestek maakt, wat moet daar allemaal in staan? Hoe ga je om met gelijkwaardigheid en functioneel beschrijven. Kun je ook prestaties in een RAW bestek kwijt? Wat vind ik acceptabel als hersteltijden, doe ik tegenwoordig nog een groepsremplace? Je zult zien dat je eerst diverse beleids- en beheervragen moet beantwoorden voor je überhaupt aan een bestek of programma van eisen kunt beginnen. Daarvoor lever ik een mooi overzicht mee dat je daarvoor kunt gebruiken. In de andere dagdelen van de basiscursus heb je alle ingrediënten gekregen om het dan te vullen.

Na deze dag ben je in staat om weloverwogen mee te praten over de te maken keuze voor een aanbestedings- en bestekvorm. Ook weet je welke vragen je jezelf van te voren moet stellen om een bestek of programma van eisen te kunnen vullen. En uiteraard kennen het bestek en de leidraad geen geheimen meer voor je!

Docent: Jan Ottens
Duur: 1 dagdeel

Tijd en verzorging

De trainingen worden zo veel mogelijk buiten de files gepland. Dat betekent dat het inhoudelijke deel om 9:30 start en om 17:30 eindigt (2 aaneengesloten dagdelen). Aan het eind van een ochtendsessie (9:30 – 13:00) wordt een lunch aangeboden. Aan het eind van een middagsessie (14:00 – 17:30) sluiten we af met een dagschotel zodat iedereen na de files naar huis kan. Koffie, thee en frisdanken zijn inbegrepen.

Als u een trainingsdag heeft van één dagdeel (ochtend: 9:30 – 13:00 of middag: 14:00 – 17:30) kunt u aansluiten bij een lunch (ochtendsessie) of diner (middagsessie).

Locatie

Alle trainingen vinden plaats bij BCN. Kijk bij de planning voor de exacte locatie, dit kan per dag verschillen.

Planning

17 mei
09:30 - 17:30

Opleiding Inkopen en Aanbesteden – 17 mei 2023

woensdag , BCN Utrecht CS
Geen evenementen gevonden!

Instapniveau

Voor deze training is basis vakkennis over openbare verlichting gewenst. Er is enig inzicht in beleid, beheer, ontwerp en materialen nodig om alles goed te kunnen volgen. Als u twijfelt, kunt u een studieadvies aanvragen (onderaan deze pagina).

Heeft u nog geen basiskennis? Probeer dan de OVL 10 daagse.

Meer informatie of vragen?

We kunnen ons voorstellen dat je nog vragen hebt over de opleiding. Neem contact met ons op dan beantwoorden we al je vragen en helpen we je om een goede keuze te maken.

Inschrijven