Voorwaarden

De kleine lettertjes maar dan duidelijk en overzichtelijk

De OVLNL Academy gaat uit van jou behoefte om kennis op te doen. Het aantal voorwaarden is daarom beperkt maar wel to the point en duidelijk. Mocht je vragen hebben over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op via telefoon of email.

Voor de eendaagse opleiding geeft OVLNL € 75,00 korting en voor de 9 daagse € 250,00 korting aan haar leden met standaard lidmaatschap. En resp. € 37,50 en € 125,00 korting voor leden die al korting op het lidmaatschap krijgen, zoals eenmanszaken of deel uit makend van een collectief. Kortingen zijn exclusief btw en worden direct verrekend met de inschijfprijs.

Korting geldt voor één (1) persoon per organisatie per jaar. Als een persoon meerdere afzonderlijk te betalen modules volgt dan kan de korting gegeven worden voor iedere module.

Op verzoek kunnen leden de volledige kosten (minus korting) voor deelname aan een opleiding laten opnemen in hun rekening voor de jaarcontributie.

Alle opleidingen worden centraal in Nederland gegeven. Echter, als je met minimaal 5 personen uit dezelfde regio of bedrijf tegelijk dezelfde opleiding wil volgen, dan kun je een verzoek doen om het op een centrale locatie voor de gezamelijke deelnemers te verzorgen.  Indien mogelijk gaan we hier graag in mee. Houd er wel rekening mee dat er, voor de reistijd en kilometervergoeding van de docent(en), extra kosten mee gemoeid kunnen zijn.

Je kunt je aanmelden voor een training door bij de betreffende training het inschrijfformulier te gebruiken. Je ontvangt na de inschrijving binnen 2 werkdagen een offerte. Zolang je geen opdracht geeft op de offerte, ben je nog niet officieel ingeschreven. Indien een training vol is voordat je opdracht hebt gegeven, heb je geen recht meer om aan die training deel te nemen en kunt je je opdracht omzetten voor de volgende opleidingsdatum.

Zorg ervoor dat je het juiste opdrachtnummer en het factuuradres duidelijk op de opdracht vermeldt.

We werken met relatief kleine groepen. Dat is natuurlijk erg fijn voor jou als student en daarom doen we dat ook. Het heeft ook consequenties, de vaste kosten zoals de vergoeding van de docent en de locatie worden verdeeld over het aantal deelnemers. Als je vier weken voor aanvang van een opleiding afmeldt, is er niets aan de hand en krijg je een volledige teruggave of de mogelijkheid om zonder extra kosten aan te sluiten bij een volgende opleiding.

Echter, als je later dan vier weken voor aanvang van een opleiding afmeldt, dan wordt je teruggave bepaald op basis van de vaste kosten per deelnemer. Als je minder dan een week afmeldt voor aanvang van een opleiding, dan ontvang je geen teruggave.

Bij iedere opleiding staat een instapniveau. We willen tijdens een opleiding voorkomen dat de docent iemand moet onderwijzen in onderwerpen die bekend worden verondersteld. Dat kost tijd en gaat dan ten koste van het orginele programma. Dat is niet fair tegenover de andere deelnemers en daarom is het erg belangrijk dat u deze beschrijving goed leest. Als u twijfels heeft, dan kunt u altijd een gratis studieadvies aanvragen.

Op dit moment hebben we nog geen examenstructuur om te toetsen of iemand voldoende kennis heeft opgedaan om zich bekwaam te mogen noemen in een bepaald onderdeel. Dat betekent dat je van ons een bewijs van deelname ontvangt in de vorm van een certificaat. Mocht er in de toekomst een examenstructuur worden opgebouwd, dan mag je als oud-deelnemer na het overleggen van je bewijs van deelname alsnog een examen doen. Je dient er rekening mee te houden dat hier kosten aan verbonden zullen zijn.

Al het lesmateriaal wordt door de Academy verzorgd. Er is geen boek maar je ontvangt alle slides van de opleiding en afhankelijk van de opleiding extra materiaal. Indien je materiaal digitaal ontvangt dan is dat via een pdf met max 6 slides op een pagina (afhankelijk van de docent). Je hebt verder geen recht op het materiaal dat de docent gebruikt om de opleiding inhoud te geven (bv powerpoints of uitgeschreven teksten).

Na uw opdracht wordt direct 100% van de opdracht in rekening gebracht. Om de administratieve lasten te voorkomen is het niet mogelijk om te werken met deelfacturen en/of achteraf betalen.

Alle genoemde bedragen op deze site zijn zonder BTW vermeld.